Solceller kalkyl

Vill du veta hur mycket solenergi du kan producera?

Solpanelens producering kan variera och bero på flera faktorer.

För varje kilowatt du producerar slipper du köpa en. Det gör att du successivt betalar tillbaka på den investering du gjort.

I genomsnitt har du betalat av din solcellsinvestering på ungefär 15 år.

Kontakta oss för mer information