Snabbkalkyl företag

Storlek på tak och installerad effekt Årsproduktion optimalt läge samt uppskattad solinstrålning Totalkonstnad exkl moms monterad anläggning Uppskattad årlig avkastning Monokristallin paneltyp. Större paneler nyttjas upplutade på platta tak
100 kvm / 21kW 20 000 kWh ca 220 000 kr 6-9% 425 W / Panel
200 kvm / 42 kW 40 000 kWh ca 400 000 kr 8-11 % 425 W / Panel
500 kvm / 105 kW 100 000 kWh ca 900 000 kr 9-12 % 425 W / Panel
1 000 kvm / 210 kW 200 000 kWh ca 1 800 000 kr 10-13 % 425 W / Panel
2 000 kvm/ 310 kW 248 000 kWh ca2 500 000 kr 10-14 % 540 W / Panel
5 000 kvm / 850 kW 682 000 kWh ca 6 400 000 kr 10-15 % 540 W / Panel
10 000 kvm 1700kW 1 360 000 kWh ca 12 500 000 kr 10-15 % 540 W / Panel

För att göra sig en enkel bild av utfallet på en investering i solceller, kommer här en tabell från Energi Engagemangs annons i DI maj-23. Vi diskuterar gärna vilka förutsättningar som finns hos just er att möta dessa siffror.