Efter installation kan det behövas kontinuerliga mjukvaruuppdateringar. Det kan vi erbjuda våra kunder. 

Ett serviceåtagande ingår under en månad vid köp av solcellsanläggning med hybridinverter från oss. Du kan även köpa till ett serviceavtal årsvis enligt nedan:

 1. Fjärrövervakning av anläggningen, uppdateringar av mjukvara, funktion och felkoder.
  Solpaneler, Optimerare, Inverter, Batterier och batteristyrning.
  Vi kontaktar dig om vi hittar ett fel som vi inte kan åtgärda på distans.
  Arbete på plats ingår inte.
  Privatperson 1 250 kr/år inkl. moms
  Företag 1 200 kr/år exkl. moms
 2. Tillägg till nr 1, kan bara beställas i samband med nr 1.
  Programmering av Hybridinverter med batteri för att optimera din anläggning till
  aktuell eltaxa med ditt läge och solceller samt tid på året.
  Rekommendationer om val av elavtal / nätavtal baserat på hushållets förbrukning
  kan ske när mätdata aggregerats.
  Privatperson 750 kr/år inkl. moms
  Företag 700 kr/år exkl. moms

Avtalet gäller i 12 månader och förlängs automatiskt om det inte sägs upp av endera part 3 månader före utgång. Faktureras vid tecknande och förlängning i förskott.
Avtalet är ett samarbete med Klövsta Energi AB