Vid en installation av en solcellsanläggning är det många parametrar som behöver analyseras. Tillsammans hittar vi en utformning på din installation som passar dina  förutsättningar. 

Några exempel på frågor som adresseras kan vara:

  • Taklutning och takriktning
  • Monteringsdetaljer för paneler och utrustning
  • Lastberäkningar för snö och vind
  • Optimering och fördelning av paneler
  • Servis och elabonnemang
  • Föranmälan och färdiganmälan
  • Energilagring och backup
  • Elbilsladdning och effektbalansering
  • Investeringskostnader och kostnadsbesparingar